• poster

Billigere billetter til PP?

Billigere billetter til PP?

Postet i:

På The Gathering har vi plassert noen plakater rundt omkring i hallen. På disse plakatene er det en QR-kode som kan brukes til å kjøpe billigere billetter til Polar Party. Men hver kjapp ute, disse billettene er det bare ett begrenset antall av. Så scan QR-koden før det er for sent!!

Kommentarer